Theo dõi

Tôi có thể sử dụng trên điện thoại Huawei?

Cho phép Couchgram từ menu Ứng dụng bảo vệ trong cài đặt thiết bị

 

[▶ Xem video]


1. Cài đặt Tap


 

2. Bấm bảo vệ các ứng dụng 

3. Cho phép Couchgram

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.