Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt Advanced Task Manager

Chạy Advanced Task Manager và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

Thêm Couchgram vào 'Ignore List' sau khi chạy Advanced Task Manager để Couchgram hoạt động đầy đủ

1.Nhấn vào nút 'Option' ở phía trên bên phải và đến mục 'Settings'2. Nhấn vào 'Ignore List'3. Cho phép Couchgram vào 'Ignore List'

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.