Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt Clean Master

Thêm Couchgram vào Ignore List sau khi chạy Clean Master để Couchgram hoạt động đầy đủ

Chạy Clean Master và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

 

1. Chạy Clean Master và vào mục 'Settings'


2. 'Settings'> 'Ignore List'> 'Task Manager' và thêm Couchgram vào 'Ignore List'

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.