Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt Battery Doctor

Thêm Couchgram vào 'Ignore List' sau khi chạy Battery Doctor để Couchgram hoạt động đầy đủ

Chạy Battery Doctor và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

1. Chạy ứng dụng Battery Doctor và bấm nút 'Option' ở phía trên bên phải để vào mục "Settings".

2. Đi đến 'Startup Settings' > 'Ignore List'


3. Bấm vào nút 'Add' ở phía trên bên phải trong 'Ignore List'


4. Thêm Couchgram vào 'Ignore List'

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.