Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt 360 Security

Thêm Couchgram vào Boost Safe List sau khi chạy 360 Security để Couchgram hoạt động đầy đủ

Chạy Super Task Killer và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

1. Đi đến 'Settings'2. Nhấn 'Boost Safe List' trong Boost and Power-Saver3. Thêm Couchgram vào 'Boost Safe List'

 

 

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.