Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt Super Task Killer

Thêm Couchgram vào White List sau khi chạy Super Task Killer để Couchgram hoạt động đầy đủ

Chạy Super Task Killer và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

1. Chạy Super Task Killer và nhấn vào nút 'Option' ở phía trên bên phải và di chuyển đến 'Settings'


 

2.Đi đến 'Phone Boost' > 'White List'

3. Thêm Couchgram từ 'Add on White List'

 

 

 

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.