Theo dõi

Couchgram không hoạt động sau khi cài đặt APUS Booster+

Thêm Couchgram vào Ignore List sau khi chạy APUS Booster+ để Couchgram hoạt động đầy đủ

Chạy APUS Booster+ và điều chỉnh các thiết lập như bên dưới

1. Chạy ứng dụng APUS Booster+ và bấm 'Ignore List' ở phía trên bên phải

2. Bấm vào nút '+' ở phía trên bên phải của 'Ignore List' và thêm Couchgram

 

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.