Theo dõi

Couchgram xung đột với những ứng dụng chặn tin rác khác của tôi như Truecaller và Whoscall, Làm sao tôi có thể loại bỏ vấn đề này?

Bạn có thể dùng Couchgram với những ứng dụng chặn tin nhắn khác bằng cách tắt tính năng hiển thị Caller ID trong mục thiết lập của ứng dụng xung đột.

1. Đối với người dùng Truecaller: Đến trình đơn thiết lập Truecaller và Bật phonebook contacts TẮT trong trình đơn Caller ID

2. Đối với người dùng Whoscall Mở trình đơn thiết lập Whoscall và bỏ chọn Contact number

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.