Theo dõi

Tại sao Couchgram cần biết số điện thoại của tôi?

Couchgram cần số điện thoại của bạn để cuộc gọi có thể được chuyển tiếp đến dịch vụ trò chuyện của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể trao đổi tin nhắn miễn phí với người gọi.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.