Theo dõi

Chuyển tiếp cuộc gọi đến qua Dịch vụ Trò chuyện là gì?

Dịch vụ Trò chuyện cho phép bạn giao tiếp với người gọi thông qua tin nhắn khi bạn không thể trả lời các cuộc gọi trực tiếp. Khi người gọi cũng là một người sử dụng Couchgram, dịch vụ trò chuyện là miễn phí!

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.