Theo dõi

Tôi có thể sử dụng các hình ảnh được lưu trên điện thoại của tôi làm hình nền cuộc gọi đến không?

Bấm "Bộ Sưu tập" trong "Chọn Hình nền Cuộc gọi Đến", sau đó chọn hình ảnh của bạn.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.