Theo dõi

Nếu tôi kích hoạt Chế độ Gọi Riêng tư và làm mất điện thoại, làm thế nào để tôi có thể gọi cho điện thoại của tôi?

Trong trường hợp bạn bị mất điện thoại, Couchgram bạn hãy nhập vào một liên lạc khẩn cấp. Nếu bạn bị mất điện thoại của bạn, khi liên lạc khẩn cấp của bạn gọi điện thoại của bạn, bất cứ ai có thể nhận cuộc gọi mà không Incoming Call Lock.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.