Theo dõi

Cập nhật phiên bản 3.2.0

Tính năng mới #1
Chúng tôi đã chuẩn bị một tính năng ghi nhớ cuộc gọi dành cho những người có nhu cầu ghi nhớ trong khi thực hiện cuộc gọi
Hãy tạo bản ghi nhớ ngay khi đang gọi và kiểm tra lại sau!

Tính năng mới #2
Các cuộc gọi rác đang làm phiền bạn?
Hãy báo cáo cuộc gọi rác trong màn hình kết thúc cuộc gọi của bạn ngay. Couchgram sẽ sớm cung cấp dịch vụ cảnh báo rác và khóa cuộc gọi rác.

[Các tính năng đã bổ sung trong v3.2.0]
- Bản ghi nhớ cuộc gọi
- Tính năng báo cáo rác
- Màn hình kết thúc cuộc gọi
- Đã thay đổi tên \'Chế độ Rạp hát\' thành \'Chế độ Ban đêm\'

Hãy bảo vệ quyền riêng tư của bạn với phiên bản Couchgram mới đã nâng cấp!

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.