Theo dõi

Tôi đang sử dụng thẻ SIM kép. Tôi có thể dùng Couchgram được không?

Tất nhiên! Bạn cần xác minh số điện thoại để chuyển tiếp cuộc gọi đến của bạn qua dịch vụ trò chuyện cũng giống như dùng một thẻ SIM.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.