Theo dõi

Bộ lọc Bảo mật Màn hình

Sử dụng "Bộ lọc Bảo mật Màn hình" để ngăn người khác nhìn vào màn hình của bạn.
*Độ sáng màn hình sẽ hạ thấp hơn mức định dạng thông thường cho phép của hệ thống.

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.