Theo dõi

Tôi có thể xem lịch sử chat trong Dịch vụ Trò chuyện của tôi ở đâu?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, Dịch vụ Trò chuyện sẽ tự động xóa lịch sử trò chuyện của bạn khi người gọi đã đọc tin nhắn của bạn.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.