Dịch vụ Trò chuyện có miễn phí không?

Đúng, chỉ miễn phí chỉ khi người gọi cũng là người dùng Couchgram với số điện thoại được xác minh. Nếu người gọi không phải là người dùng Couchgram, các tin nhắn trò chuyện được gửi đến người gọi sẽ là tin SMS văn bản với cước phí dựa trên kế hoạch thanh toán SMS với nhà điều hành điện thoại di động của bạn.

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.