Theo dõi

Tôi quên thiết lập Incoming Call Khóa của tôi. Làm thế nào tôi có thể thay đổi chế độ?

Hãy vào menu Incoming Call Lock, và chọn "Chế độ Setting", sau đó bạn có thể thay đổi chế độ.

 

 

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.