ติดตาม

3.4.7 หมายเหตุ เวอร์ชั่นอัปเดต

[v3.4.7 อัปเดตการแจ้งเตือน]

1. ปรับปรุงการใช้งานของเมนูตั้งค่า.
2. สนับสนุนอุปกรณ์ Asus ที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น Lollipop (Android 5.0).

ปกป้องการโทรเข้าส่วนตัวด้วย Couchgram รุ่นอัปเดตล่าสุด!

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น