ติดตาม

3.3.8 หมายเหตุ เวอร์ชั่นอัปเดต

[v3.3.8 อัปเดตการแจ้งเตือน]

- การลดลงของการปรับปรุง mesage การใช้งาน
- การปรับปรุงเกี่ยวกับการล็อคการโทร
- การปรับปรุงความมั่นคง

 

ปกป้องการโทรเข้าส่วนตัวด้วย Couchgram รุ่นอัปเดตล่าสุด!

Couchgram Team 2016. 5 สิงหาคม

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น