ติดตาม

หน้าจอสายเรียกเข้า Couchgram ไม่ปรากฏบนโทรศัพท์ Xiaomi

'ไปที่การตั้งค่า ">> เมนู' ตั้งค่าเพิ่มเติม '' แบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน '

 

เปลี่ยนการตั้งค่าในแบตเตอรี่และผลงานของ 'ดังต่อไปนี้

 

1. แตะ 'จัดการการใช้งานแบตเตอรี่ปพลิเคชัน "ในเมนู' แบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน '


 

2. เลือก Couchgram ในเมนู 'เลือกปพลิเคชัน'

 

 

3. เลือกไม่มีข้อ จำกัด ในพื้นหลังเมนูการตั้งค่า

 4. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น