ติดตาม

Couchgram ไม่ทำงานหลังการติดตั้ง Battery Doctor

เพิ่ม Couchgram ใน ‘รายการที่ละเว้น’ หลังจากเปิดแอป Battery Doctor แล้ว เพื่อให้ Couchgram ทำงานโดยสมบูรณ์ เปิดแอป Battery Doctor และตั้งค่าตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เปิดแอป Run Battery Doctor แล้วกดปุ่ม ‘ตัวเลือก’ ตรงมุมขวาบนเพื่อไปที่ ‘การตั้งค่า’

2. ไปที่ ‘การตั้งค่าตอนเริ่มเปิดเครื่อง’ > ‘รายการที่ละเว้น’


3. กดปุ่ม ‘เพิ่ม’ ตรงมุมขวาบนใน ‘รายการที่ละเว้น’


4. เพิ่ม Couchgram ใน ‘รายการที่ละเว้น’

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น