ติดตาม

ฟิลเตอร์หน้าจอส่วนตัว

ใช้ "ฟิลเตอร์หน้าจอส่วนตัว" เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นหน้าจอของคุณ
(*ความสว่างของหน้าจอ จะน้อยลงกว่าการกำหนดปกติจะอนุญาต)

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น