บริการแชทฟรีหรือไม่ ?

ใช่ จะฟรีถ้าผู้โทรเข้าเป็นผู้ใช้ Couchgram ที่มีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์แล้วเท่านั้น ถ้าผู้โทรเข้าไม่ใช่ผู้ใช้ Couchgram ข้อความแชทจะถูกส่งไปให้ผู้โทรเข้าในรูปแบบของ SMS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามที่คิดค่าใช้บริการโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น