ติดตาม

3.6.4 หมายเหตุ เวอร์ชั่นอัปเดต

[v3.6.4 อัปเดตการแจ้งเตือน]

1. คุณลักษณะลายเซ็นขาเข้าที่ปรับปรุงใหม่
*ล็อกลายนิ้วมือนั้นใช้ได้กับอุปกรณ์ Android 6.0 ที่มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเท่านั้น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น