Följ

Kan jag använda bilder som är sparade på min telefon som bakgrund för inkommande samtal?

Tryck på ”Galleri” under ”Välj bakgrunder för inkommande samtal” och välj dina egna bilder.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.