Følg

Forsinkede anrop i Couchgram. Hva kan jeg gjøre med det?

1. Velg det førte bildet fra standardbakgrunnsbildene for anrop.

2. Optimer telefonen med optimeringsappen .

3. Frigjør telefonminne ved å slette apper du ikke bruker .

4. Fjern markeringen for Couchgram i strømsparelisten i strømspareappen.

5. Spamfilter-app eller app med nummervisning kan også føre til at anropsskjermen forsinkes.

6. Spill og andre ressurskrevende apper kan føre til at anropsskjermen forsinkes.  

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.