Sundan

Gaanong data ang ginagamit ng Couchgram sa network ng telepono ko?

Mangyaring maging kumportable sa paggamit namin ng data sa network mo ng telepono para palitan ang wallpaper mo sa papasok na tawag o ipasa ang papasok mong tawag sa serbisyo ng pag-chat.

0 Mga Komento

Mangyaring mag-sign in upang mag-iwan ng komento.