Παρακολούθηση

Το Couchgram δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Advanced Task Manager

Εκτελέστε το Advanced Task Manager και κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις

Προσθέστε το Couchgram στην "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων) μετά την εκτέλεση του Advanced Task Manager για να λειτουργεί πλήρως το Couchgram

1. Πατήστε στο πλήκτρο "Option" (Επιλογές) επάνω δεξιά και μεταβείτε στα "Settings" (Ρυθμίσεις)

 2. Πατήστε στο "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων)

 3. Προσθέστε το Couchgram στην "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων)

 

 

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.