Παρακολούθηση

Το Couchgram δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Clean Master

Προσθέστε το Couchgram στη Λίστα Εξαιρέσεων μετά την εκτέλεση του Clean Master για να λειτουργεί πλήρως το Couchgram

Εκτελέστε το Clean Master και κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις

1. Εκτελέστε το Clean Master και μεταβείτε στο "Settings" (Ρυθμίσεις)


2. "Settings" (Ρυθμίσεις) > "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων) > "Task Manager" (Διαχειριστής Εργασιών) και προσθέστε το Couchgram στην "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων)

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.