Παρακολούθηση

Το Couchgram δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Battery Doctor

"Προσθέστε το Couchgram στη "Λίστα Εξαιρέσεων" μετά την εκτέλεση του Battery Doctor για να λειτουργεί πλήρως το Couchgram
 
Εκτελέστε το Battery Doctor και κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις
 
1. Εκτελέστε την εφαρμογή Battery Doctor και πατήστε στο πλήκτρο "Option" (Επιλογές) επάνω δεξιά για να μεταβείτε στα "Settings" (Ρυθμίσεις).

2. Μεταβείτε στο "Startup Settings" (Ρυθμίσεις Έναρξης) > "Ignore List" (Λίστα Εξαιρέσεων) 


3. Πατήστε στο πλήκτρο "Add" (Προσθήκη) επάνω δεξιά στη "Λίστα Εξαιρέσεων"


 4. Προσθέστε το Couchgram στη "Λίστα Εξαιρέσεων"

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.