Παρακολούθηση

Το Couchgram δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Super Task Killer

Προσθέστε το Couchgram στη White List (Λευκή Λίστα) μετά την εκτέλεση του Super Task Killer για να λειτουργεί πλήρως το Couchgram

Εκτελέστε το Super Task Killer και κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Super Task Killer, πατήστε στο πλήκτρο "Option" (Επιλογές) επάνω δεξιά και μεταβείτε στα "Settings" (Ρυθμίσεις).


 

 

2. Μεταβείτε στο "Phone Boost" (Ενίσχυση Τηλεφώνου) > "White List" (Λευκή Λίστα)

3. Προσθέστε το Couchgram στο "Add on White List" (Προσθήκη στη Λευκή Λίστα)

 

 

 

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.