Παρακολούθηση

Καθυστερεί η εισερχόμενη κλήση Couchgram. Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

1. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα από τις προεπιλεγμένες εικόνες φόντου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

2. Βελτιστοποιήστε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή βελτιστοποίησης .

3. Ελευθερώστε μνήμη στο τηλέφωνό σας διαγράφοντας εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε .

4. Απο-επιλέξτε το Couchgram από τη λίστα εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας στην εφαρμογή διαχείρισης ενέργειας.

5. Κάποια εφαρμογή προστασίας από ανεπιθύμητες κλήσεις ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος ενδέχεται επίσης να προκαλεί την καθυστέρηση της οθόνης εισερχόμενης κλήσης.

6. Τα παιχνίδια ή άλλες "βαριές" εφαρμογές ενδέχεται να προκαλούν καθυστέρηση της οθόνης εισερχόμενης κλήσης.  

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.