Παρακολούθηση

Γιατί πρέπει το Couchgram να γνωρίζει τον τηλεφωνικό μου αριθμό;

Το Couchgram χρειάζεται τον τηλεφωνικό σας αριθμό ώστε να προωθούνται οι κλήσεις σας στην Υπηρεσία Συνομιλίας. Μετά, μπορείτε να ανταλλάσσετε δωρεάν μηνύματα με τον καλούντα.

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.