Sledovat

Po nainstalování aplikace Super Task Killer Couchgram nefunguje

Přidání aplikace Couchgram do seznamu povolených aplikací k zajištění jeho plné funkčnosti po spuštění aplikace Super Task Killer

Spusťte aplikaci Super Task Killer a upravte nastavení podle pokynů níže.

1. Spusťte aplikaci Super Task Killer, klepněte vpravo nahoře na tlačítko Option (Možnost) a přejděte do části Settings (Nastavení).


 

 

2. Přejděte do části Phone Boost (Rozšíření možností telefonu) > White List (Seznam povolených aplikací).

 

3. V části Add on White List (Přidat do seznamu povolených aplikací) přidejte Couchgram.

 

 

 

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.